Projektist

Eesti Lähis-Ida ja Islamiuuringute Keskus on loodud täitmaks Eestis akadeemilist kohta oma kvalitatiivse, teadust arendava ja populariseeriva tegevusega islami uuringutes, mis on Eesti ülikoolides seni olnud esindatud väga tagasihoidlikul tasemel.

Keskuse eesmärk on kajastada Lähis-Ida ja islamiga seotud teemasid (usk, kultuur, poliitika, ühiskond, ajalugu, majandus jne) nii akadeemilises kui populaarteaduslikus kontekstis, jagada informatsiooni ning algatada diskussioone Eesti ühiskonnas.

ISLAM.EE ei ole ühtegi konkreetset poliitilist ega religioosset seisukohta propageeriv väljaanne. Tegemist on puhtalt informatiivse infokanaliga ehk siis ISLAM.EE on avatud erinevatele islamisse ja Lähis-Ida poliitikasse puutavatele vaadetele. Arvamusi, ettepanekuid, kriitikat ja kaastöid ootame aadressil info@islam.ee

ISLAM.EE eesmärk on pakkuda igakülgset infot Lähis-Ida kultuurist, religioonist ja poliitilisest olukorrast. Meil puudub suurte ajakirjandusväljaannetele iseloomulik teatud huvigruppidele orienteeritud tsensuur. Teisisőnu, ISLAM.EE laseb autoritel öelda, mida nad mőtlevad. Avaldatakse nii kodumaiste ekspertide arvamusi kui ka välisekspertide artikleid. Soovime pakkuda ka hulga huvitavaid intervjuusid ning avaldada teaduslikke uurimusi.

Teostame ka teemaga haakuvaid praktilisi uuringuid ning analüüse.

www.islam.ee

info@islam.ee