Uuring: Eesti moslemite veebiportaal seab islami Eesti seadustest tähtsamaks ja õigustab naistevastast vägivalda

Islamit tutvustav eestikeelne portaal islam.pri.ee edendab islamiäärmuslaste propagandat, kritiseerides lääneriike, rõhutades islami ülimust riigi seaduste suhtes ja lubades meestel naisi sõnakuulmatuse eest karistada, selgub Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi magistritööna valminud uuringust. Annabel Ruusmaa äsja kaitstud magistritöö eesmärk oli välja selgitada islam.pri.ee materjalides esinevad islamiäärmusliku propaganda ilmingud ja narratiivid. Töös toodi välja, et portaali islam.pri.ee on 2006. aastal loonud ja seda haldavad islamisse […]