Kuveidi kirjanik Ahmad Sarraf: Palestiinlaste õigused taastatakse, kui me ükskord hakkame austama inimõiguseid

Palestiinlaste õigused taastatakse, kui me ükskord hakkame austama inimõiguseid; Iga araablase ja moslemi sees uinub väike tükike ISIS-st.

Allikas: Al-Arabiya Network (Dubai/Saudi Araabia)

Kuveidi kirjanik Ahmad Sarraf ütles, et palestiinlaste õigused saavad taastatud vaid siis, kui araablased ise hakkavad austama inimõiguseid. Need märkused tegi ta 4.juunil kanalile Al-Arabiya Network (Saudi Araabia). Sarraf lisas, et esineb arvukaid juhtumeid, kus palestiinlasi kahtlustatakse koostöös Iisraeliga ning kes selle eest hukatakse või pekstakse keset tänavat surnuks ilma ametliku menetluse ning kohtuliku õiguse mõistmiseta.  See on osa araablaste üldisest mahajäävusest ning isegi kui Palestiina alad tagastatakse araablastele, siis nad jätkavad üksteisega võitlemist. Araablased ei hinda inimõiguseid ning iga araablase ja moslemi sees elab väike osa ISIS-st, mis ootab välja tulemist.

Ahmad Sarraf: “Iisraeli režiimi jaoks on Iisraeli inimene kõige olulisem. Meie jaoks, kahjuks, kui sureb 6000 või 10000 inimest sõjas siin või seal, ütleme, et nad tõusid taevasse ning see oli jumala tahe. Võib-olla nad tõusid taevasse ja võib-olla mitte, aga see ei muuda fakti, et me oleme nad kaotanud. Meil ei omistata inimelule väärtust. Ainult siis, kui inimelu muutub meie jaoks väärtuslikuks, saab alguse tuhandemiiline teekond palestiinlaste õiguste taastamisel oma maal.  

“Ma olen tosinaid videosalvestusi näinud inimestest, keda on süüdistatud Iisraeli jaoks spioneerimises või siis selles, et nad fedayeenide asukohti või rakettide positsioone kätte näitavad. Need inimesed peksti tänaval surnuks. Teistel juhtudel öeldakse, et peeti kiire kohus ning inimene hukati. Miks me alavääristame inimelusid sellisel moel? Inimene võib olla süütu igasugustes süüdistustest, aga meil ei ole aega detailide jaoks. See on osa meie üldisest taandarengust. Kirjutasin ühes oma artiklis, et kui Palestiina meile täna tagasi antaks, siis me vaid jätkaks omavahel võitlemist.

Ma nimetasin ISIS-st sentimentaalseks liikumiseks seetõttu, et kõigi meie meelel ja südametes on väike osas ISIS-st. ISIS-st ei ole hukka mõistnud Al-Azhar, või Naiaf või Teheran, või Kairounan Tuneesias või mõne muu sarnase islami institutsiooni poolet. See tähendab ainult seda, et ISIS on osa meist.

“Kas te tahate öelda siis, et kogu islami- ja araabiamaailm kannab sama ideoloogiat nagu ISIS?” Sarraf: “Mitte just ilmtingimata, aga iga moslemi meelel on tükike ISIS-st. Uinuvas olekus oodates õiget aega, et välja tulla. Meie moslemitena tõukame eemale terve maailma. Me ei austa maailma. Meil on religioossed tekstid, mis õigustavad meie käitumist, aga samal ajal kritiseerime teisi selle eest, et  nende tekstid kuulutavad meie suhtes justkui viha.”  

Post Author: ajakiri