Kuidas HAMAS-i poolt juhitud Gaza Tervishoiuministeerium võltsib hukkunute arvu

Hiljuti ilmus USA -e elava Pennsylvania ülikooli Wartoni kooli professor  Abraham Wyner-i uurimus

https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/how-gaza-health-ministry-fakes-casualty-numbers, kus vaadeldakse Hamas-i poolt kontrollitud Gaza sektori Tervishoiuministeeriumi statistikat hukkunud tsiviilisikute kohta hetkel käimasoleva Iisraeli antiterroristliku operatsiooni käigus.

Oma töös tõestab Abraham Wyner kuidas HAMAS lihtsalt ja banaalselt esitab valeandmeid.

Huvitav on see, et kogu maailma opereerib aktiivselt HAMAS-i poolt levitavate valedega. Neid mainitakse nii ÜRO-s kui ka Punases Ristis. Ka USA president Biden on neile viidanud oma läkituses Kongressile. USA riigisekretär Anthony Blinken on samuti neid andmeid maininud, ehkki tema siiski on alati selgituseks lisanud, et see on Gaza tervishoiu ameti poolt edastatud informatsioon. See, et nimetatud asutus on täiesti HAMAS-i kotrolli all ta muidugi ei täpsusta.

Abraham Wyner-i meelest toimub sellisel moel terroriorganisatsiooni poolt edastatud propaganda kinnistamine rahvusvahelisel tasandil, kuna kui seda kordavad prominentsed isikud, siis omistab see edastatud valedele objektiivse statistika staatuse.

Gaza tervishoiuameti andmetel pole probleemiks isegi mitte see, et need on üsna labaselt fabritseeritud, vaid asjaolu et neis ei paista keegi kahtlevat, vähe sellest, keegi pole isegi kunagi üritanud neid andmeid kontrollida. HAMAS-i statistika kahtluse alla seadmiseks ei pea isegi olema eriline spetsialist statistika valdkonnas, piisab elementaarsest kriitilisest mõtlemisest.

Kahtlusi võiks juba tekitada järgmised asjaolud. Esiteks, nende esitajaks on üksainus organisatsioon, mis üsna selgelt pole erapooletu. Teiseks, statistika pole mitte ühestki teisest allikast kuidagi kontrollitav. Ning kolmandaks mainitud statistika koostajad isegi ei ürita eristada kombatante ja mittekombatante, nimetades kõik hukkunud automaatselt tsiviilohvriteks. See aga ei paista kedagi eriti häirivat.

Professor Wyner on põhjalikult analüüsinud Gaza tervishoiu ameti andmeid ning teinud nendest järeldused. Tooksingi siinkohal ära selle lühida kokkuvõtte. Wyner on analüüsinud statistikat perioodil 26 oktoober – 10 november 2023. Valik oli põhjendatud asjaoluga, et see oli ainuke periood kus palestiinlased avaldasid hukkunute andmed täpsustustega, eristades näiteks ohvreid naiste ja laste seas. Hetkel tulevad kõik andmed monoliitse blokina.

A graph showing a graph

Description automatically generated with medium confidence

Esimene asi, millele autor tähelepanu pöörab on surmade arv kuupäeva kaupa. Graafkikul on näha, et surmade arv suureneb iga päev peaaegu ühe ja sama arvu võrra. (metronomical linearity), mida reaalses elus juhtuda ei saa. Nimetatud graafikuid avaldab regulaarselt ÜRO, sel moel neid legitimiseerides. Graafikust jääb mulje nagu oleks juudid seadnud endale plaani iga päev tappa kindel arv palestiinlasi, ning sellest plaanist ka hoolikalt kinni pidanud. Eri päevade hukkunute arv muidugi pole päris identne, kuid erineb vaid mõne protsendi võrra. Kui me vaatame muudes relvakonfliktides hukkunud inimeste arvu, siis seal erinevad need numbrid päeva kaupa mitmekümne protsendi võrra. Seega lineaarne graafik ei saa sellisel juhul kuidagi tekkida pigem meenutaks see sinusoidi. Selline olukord on võimalik ainult siis kui palestiinlased esitavad mingeis suvalisi laest võetud arve.

A graph with a line and dots

Description automatically generated

Järgmine graafik kujutab autorite väitel hukkunute dünaamikat naiste ja laste seas. Autor leiab et kui Gaza erinevates osades toimuvad erineva intensiivsusega kokkupõrked siis muidugi erineb ka hukkunute arv, kuid variatiivsus peaks olema sama erinevate elanikkonna gruppide seas. Ehk siis kui mingil päeval hukkub rohkem naisi, siis peaks olema suurem ka hukkunud laste arv, kuna lapsed siiski peamiselt viibivad koos emaga näiteks kodus või mõnes varjendis. Palestiinlaste statistikas selline variatsioon aga hoopistükkis puudub. Mis jällegi viitab sellele, et nende andmed on pigem nende endi fantaasia vili ja mitte ei edasta reaalsuses toimuvat.

A table with numbers and a number of men and women

Description automatically generated

Järgmisel kenal tabelil on samuti mõningad anomaaliad. Nii näiteks on imelikud andmed 28 nda ja 29nda oktoobri meessoost hukkunute seas. Selgub et 26 meest on vahepeal kuidagi ellu ärganud. Tabelis on toodud päevad kus naisi ja lapsi väidetavalt suri sadade viisi, samas kui mehi ei hukkunud üldse. Statistikas viitab see tavaliselt asjaolule, et numbreid on üritatud numbreid õigesse suunda mõjutada lihtsalt suvalisi arve vajalikku kohta lisades ja ignoreerides täiesti statistika aluseid.

Professor Wyner jõuab järeldusele:“ Kõige tõenäolisem et HAMAS-i tervishoiu amet on lihtsalt ette paika pannud kaotuste statistika ning millest tulenevalt on ta matemaatiliselt tuletanud ka kogu muu informatsiooni. Nii näiteks moodustavad naised ja lapsed 70% hukkunute üldarvust(vaid paariprotsendise variatiivsusega ühele või teisele poole), ülejäänu on mehed. „

Üsna analoogse uuringu on välja koostnud ka teadlane Salo Aizenberg https://www.washingtoninstitute.org/media/7168?disposition=inline kus analüüsitakse HAMAS-i poolt edastatud andmeid mis on hiljem ÜRO poolt legaliseeritud. Ta jõuab samadele järeldustele ning ühtlasi ka märgib:“ Siin on selle koha peal üsna loomulik küsida, kas Tzahal-i kuulid on kuidagi eriliselt konstrueeritud, et need tapavad vaid naisi ja lapsi, või siis sõdib Iisrael sihilikult vaid nende kahe elanikkonna grupiga, või siis keegi lihtsalt valetab sihikindlalt ning keegi ei soovi seda sihikindlalt märgata“.

Paljud end objektiivseks nimetavad kommentaatorid leiavad, et eelnenud konfliktised oli HAMAS-i poolt edastatav teave tõele väga lähedal ja seepärast pole alust nende andmetes ka praegu kahelda. Mis muidugi ei ole just kõige veenvam põhjendus. Hetkel käimasolev konflikt on eelmistega võrreldes oluliselt laiaulatuslikum ning mis peamine, koha peal ei viibi ühegi rahvusvahelise organisatsiooni vaatlejaid, olgu need siis nii kallutatud kui tahes. Nii ei ole kellelgi kontrolli selle üle mis toimub haiglates ning kui palju seal näiteks inimesi sureb. Isegi matusekohtadele pole kellegi ligipääsu. Seega on praegu üsna lai võimaluste valik esitada sellist infot nagu HAMAS vajalikuks peab. Reaalselt pole üldse mingit ülevaadet hukkunud palestiina kombatantide ja mittekombatantide kohta. Seega võib soovi korral usaldada vaid HAMAS-i poolt edastatud arve, mis vähemasti minu meelest ei ole usaldusväärsed.

Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health-i kooli teadlased on avaldanud artikli ajakirjas „Lancet“ https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)02713-7/fulltext . Seal üritati eelnevaid väiteid ümber lükata motiveerides seda asjaoluga et Gaza tervishoiu ameti ja UNRWA (Üro Lähis – Ida kontor palestiina põgenike abistamiseks ja tööde organiseerimiseks) andmed lähevad üsna täpselt kokku. Samas on viimasel ajal ilmunud väga palju tõendeid nende kahe organistatsiooni tihedast koostööst, ning isegi see, et UNRWA liikmed osalesid ise terrorirünnakus Iisraeli vastu.

Iisraeli enda ametlikud allikad väidavad, et perioodil 7ndast okroobrist 2023 kuni 19nda veebruarini 2024 on hukkunud 12 000 HAMAS-i võitlejat. Isegi kui võtta HAMAS-i väiteid puhta kullana ja uskuda nende väiteid 30 000 hukkunud palestiinlasest, peab siiski mainima et antud oludes, rahvarikastes linnades ja tänavalahingutes on selline hukkunute arv üsna tagasihoidlik. Ning võib väita et Tzahal on käitunud väga mõõdukalt ja professionaalselt.

Maailm aga eelistab mingil imelikul põhjusel usaldada hoopis terroristlikku organisatsiooni.

ISLAM.EE toimetus

Post Author: ajakiri