Euroopas ei või “usulise rahu” nimel Muhamedi või islamit halvustada?

Euroopa inimõiguste kohus (EIÕK) on asunud seisukohale, et islamiusu rajaja Muhamedi halvustamist ei saa õigustada sõnavabadusega. EIÕK nõustus, et Austria kohtutes süüdi mõistetud naise väljaütlemised ületasid objektiivse arutelu lubatavad piirid ning seega tuleb need klassifitseerida islami prohveti suunal toime pandud solvavaks rünnakuks, mis võib õhutada eelarvamusi ja seada ohtu usulise rahu.

2009. aastal pidas Austria kohtutes süüdimõistetud naine kaks seminari islami põhialustest, mille raames rääkis ta Muhamedi abielust kuueaastase tüdrukuga ning nimetas seda pedofiiliaks. Naine ütles loengus muu hulgas: “Muhamedile meeldis seda teha lastega” ja “56-aastane ja kuueaastane…milleks muuks me seda nimetame, kui mitte pedofiiliaks?”

Austria kohus mõistis naise usu halvustamise eest süüdi ja mõistis talle 480 euro suuruse rahatrahvi. Naine omakorda kaebas otsuse edasi Euroopa inimõiguste kohtusse.

Postimehe teatel leidis Euroopa inimõiguste kohus, et naise kommentaarid polnud objektiivsed, piisavalt tõendatud ja naisel polnud vähematki soovi avalikuks aruteluks. Kohtu meelest oli naise väljaütlemiste eesmärk näidata, et prohvet Muhamed pole väärt kummardamist.

EIÕK pressiteates seisab:

“Kohus leidis, et Austria kohtud hindasid terviklikult kaebuse esitaja väljaütlemiste laiemat konteksti ning tasakaalusid tema sõnavabadust teiste inimeste õigusega oma usuliste tunnete kaitstusele ning toetusid oma hinnangus õigesti legitiimsele eesmärgile tagada Austrias usuline rahu. Kohus asus seisukohale, et Austria kohtud esitasid oma otsuste põhistamiseks piisavad ja asjakohased argumendid, toonitades, et ründava iseloomuga väljaütlemised ületasid objektiivse arutelu lubatavad piirid ning et seega tuleb need klassifitseerida islami prohveti suunal toime pandud solvava rünnakuna, mis võib õhutada eelarvamusi ja seada ohtu usulise rahu.”

Portaali Objektiiv toimetaja Varro Vooglaiu sõnul on ennekõike “oluline näha selles otsuses järjekordset märki tegelike kodanikuõiguste ja -vabaduste taandumises poliitilise korrektsuse ja ideoloogilise diktatuuri pealetungi ees.”

“Samuti annab see juhtum tunnistust tohutust silmakirjalikkusest. Euroopa Inimõiguste Kohus on järjepidevalt toetanud sõnavabaduse kasutamist kristlike ja konservatiivsete väärtuste ja põhimõtete ründamiseks, naeruvääristamiseks ja alandamiseks, aga kui seda sama vabadust kasutatakse islami kritiseerimiseks, siis öeldakse ühtäkki, et see on karistamisvääne,” ütles Vooglaid ja lisas:

“Lõpetuseks olgu öeldud, et Muhamed oli tõepoolest pedofiil – seksuaalset läbikäimist 9-aastase tüdrukuga on raske muud moodi iseloomustada. Kes soovib, võib minu peale nüüd kaebuse esitada.”

Post Author: Eesti Lähis-Ida ja Islamiuuringute Keskus

Eesti Lähis-Ida ja Islamiuuringute Keskus on loodud täitmaks Eestis akadeemilist kohta oma kvalitatiivse, teadust arendava ja populariseeriva tegevusega islami uuringutes, mis on Eesti ülikoolides seni olnud esindatud väga tagasihoidlikul tasemel.