Visioon 2030: Saudi Araabia

Saudi Araabia visioon 2030 tegevuskava on jagatud kolmeks sambaks, millel on omakorda spetsiifilised mõõdetavad eesmärgid. Visiooni rakendamisel ja elluviimisel järgitakse kindlalt islami väärtusi, mis ülistavad töökust, lojaalsust ning kõrgeid standardeid. LHV finantsportaal teeb Saudi Araabia visioonist lühikese ülevaate.

Read more about Visioon 2030: Saudi Araabia

Ilmar Raag: nähtamatu poliitika pagulaskriisi näitel

2015. aastal puhkenud pagulaskriisi ajal ja hiljem toimusid mitmed poliitilised protsessid, millest avalikkus ei osanud rääkida, sest need läksid vastuollu narratiividega, millesse uskusid võrdselt nii parem- kui vasakpoolsed jõud. See poliitika on nähtamatu, ilma et keegi üritaks seda peita. See poliitika on nähtamatu, sest see on liiga kompleksne tavalise inimese jaoks.

Read more about Ilmar Raag: nähtamatu poliitika pagulaskriisi näitel

Euroopas ei või “usulise rahu” nimel Muhamedi või islamit halvustada?

Euroopa inimõiguste kohus (EIÕK) on asunud seisukohale, et islamiusu rajaja Muhamedi halvustamist ei saa õigustada sõnavabadusega. EIÕK nõustus, et Austria kohtutes süüdi mõistetud naise väljaütlemised ületasid objektiivse arutelu lubatavad piirid ning seega tuleb need klassifitseerida islami prohveti suunal toime pandud solvavaks rünnakuks, mis võib õhutada eelarvamusi ja seada ohtu usulise rahu.

Read more about Euroopas ei või “usulise rahu” nimel Muhamedi või islamit halvustada?

Islam Eestis: polegi nii uus asi siin kui võiks arvata

Heiki Suurkask
Delfi 2016

Millal esimene islamiusuline Eestis jala maha pani, me ei tea, kuid 9.-11. sajandini oli Kalifaadi hõberaha nii nõutud valuutaks, et see käibis suuremas koguses ka Eestis. Teadaolevalt on Eesti aardeleidudest leitud ligemale 5000 araabia münti, samas kui Bütsantsi münte on leitud vaid 215, väidab väljaanne Eesti koguja.

Read more about Islam Eestis: polegi nii uus asi siin kui võiks arvata

Jaak Madison migratsioonikriisi probleemidest Süüria naaberriikides

Teisipäeval 26.06  oli Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee päevakorras raport migratsioonikriisi probleemidest Süüria naaberriikides. Oma kõnes rõhutas Riigikogu liige Jaak Madison, et tõelised põgenikud asuvadki pagulaslaagrites ja Euroopasse tulijatest enamus on majandusmigrandid. Read more about Jaak Madison migratsioonikriisi probleemidest Süüria naaberriikides

Lähis-Ida ähvardab vaimsete häirete epideemia

Sõda austab haruharva lahinguvälja piire. Käsikäes Lähis-Idas otsese sõjategevuse tõttu hukkunute arvuga on kasvanud hüppeliselt enesetappude hulk ning välditavate krooniliste haiguste ja vaimsete häirete esinemissagedus, näitab uus raport. “Kadunud sugupõlvest” on saamas sada aastat pärast esimese maailmasõja lõppu taas paratamatu reaalsus. Read more about Lähis-Ida ähvardab vaimsete häirete epideemia

H.Mölder ülevaade aastast 2014: Kolmkümmendviis aastat sõda Afganistanis – Rahuehitamisest riigiehitamiseni

Sissejuhatus

Kolmkümmend viis aastat tagasi viis Nõukogude Liit oma väed sisse oma lõunapoolsesse
naaberriiki Afganistani, millest kujunes välja “nõukogude Vietnam”, kui tõmmata paralleele
Ameerika Ühendriikide sekkumisega Vietnami kodusõtta aastatel 1965-1973. Tuumasõja
ohus vältisid külma sõja kaks supervõimu vahetut sõjalist konflikti, kuid katsusid jõudu terves
reas käsilassõdades üle terve maailma.

Read more about H.Mölder ülevaade aastast 2014: Kolmkümmendviis aastat sõda Afganistanis – Rahuehitamisest riigiehitamiseni