Visioon 2030: Saudi Araabia

Saudi Araabia visioon 2030 tegevuskava on jagatud kolmeks sambaks, millel on omakorda spetsiifilised mõõdetavad eesmärgid. Visiooni rakendamisel ja elluviimisel järgitakse kindlalt islami väärtusi, mis ülistavad töökust, lojaalsust ning kõrgeid standardeid. LHV finantsportaal teeb Saudi Araabia visioonist lühikese ülevaate.

“Kui Mohammad bin Salmanipüüdlused riiki moderniseerida õnnestuvad, näeb Saudi Araabia Kuningriik aastakümnendi pärast välja rohkem nagu riigi jõukam ja edumeelsem naaber Araabia Ühendemiraadid,” on öelnud inimõiguste aktivist Ayaan Hirsi Ali.

Märtsis võttis FTSE vastu otsuse tõsta Saudi Araabia arenevate turgude indeksisse ning juunis tegi seda ka MSCI. Otsused jõustuvad 2019. aastal ning see toob Saudi börsile kümneid miljardeid dollareid välisinvestorite raha. Samuti rakendati riigis aasta alguses 5% käibemaksumäär, juulis said kohalikud naised auto juhtimise õiguse ning nüüdsest võivad naised koos meessoost saatjaga võtta osa avalikest üritustest.

Need sündmused lisavad hoogu Saudi Araabia kroonprintsi Mohammad bin Salmani koostatud arenguprogrammile Saudi Arabia Vision 2030. Arenguprogrammi eesmärk on järgneva aastakümnendi jooksul vähendada Saudi Araabia sõltuvust nafta ekspordist, arendades välja uusi majandusharusid ning viies läbi erinevaid ühiskondlikke reforme.

I sammas: tugevate juurtega aktiivne ühiskond

Islami tähtsuse tõttu saab üheks fookuseks olema Umrahi külastajate teenindamine. Umrah on palverännaku vorm, mille käigus külastatakse Mekat ning selle rännaku peab iga islamiusuline vähemalt kord elus läbima. Kui käesoleval aastakümnendil on Umrahi läbivate inimeste arv kolmekordistunud kuni 8 miljoni islamiusuliseni aastas, siis aastaks 2020 on kavas teenindada 15 miljonit ja aastaks 2030 kuni 30 miljonit palverändurit aastas. Kusjuures näiteks viisa taotlemine muutub täisautomaatseks ning reisiga seotult on mitmed vajalikud protsessid integreeritud e-teenustega. Seoses protsesside lihtsustamise ja turismisektori elavnemisega eeldatakse, et kogukulutused turismile tõusevad aastaks 2020 seniselt 105 miljardi SARi (28 miljardi USA dollari) tasemelt 175 miljardi SARini (46,6 miljardi USA dollarini) aastas. Et teenindada nii suurt hulka reisijaid, moderniseeritakse ning laiendatakse lennujaamasid, jätkatakse Meka Metro projekti ehitust, mis pakub rongiühendust mošeedega ning arendatakse muid infrastruktuuri elemente.

Saudi ühiskond on muutumas liberaalsemaks igasugu meelelahutuse ning huvitegevuse suhtes. Lisaks äsjaavatud kinole avatakse tulevikus riigi finantseeringu ning erinevate osapoolte toetusel uusi raamatukogusid, muuseume, kunstigaleriisid ja muid meelelahutusasutusi. Näiteks, kui praegu toimub kuningriigis ca 190 kultuuriüritust aastas, millest võtab osa kolmveerand miljonit inimest, siis aastaks 2020 peaksid need numbrid kasvama vastavalt 400 ürituseni ning 1,2 miljoni külastajani aastas.

Tervisehoiuteenuste valdkonnas plaanitakse lühendada ooteaegu lausa poole võrra, parandada arstiabi kättesaadavust, arendada välja tervisekindlustust ja 2020. aastaks peaks olema 70% elanikkonnast terviseandmed salvestatud digitaalselt (praegu pole e-tervise süsteeme veel arendatud). Kusjuures enamus teenuseid hakkab osutama erasektor ja klient saab ise valida, millise teenusepakkuja juures ta ravil käib, avalik sektor keskendub peamiselt järelvalvele ja reguleerimisele.

Lisaks, kui peaaegu pooltel Saudi peredel on oma kodu, siis 2020. aastaks plaanitakse seda osakaalu tõsta veel viie protsendipunkti võrra. See eesmärk eeldab märgatavat kasvu kinnisvaraturu aktiivsuses, seetõttu rakendab riik uusi seadusi ja regulatsioone, mis soodustavad ehitussektori tegevust, rahastuse ja hüpoteegi kättesaadavust ning võimaldab perekondadel lihtsamini kinnisvara soetada.

II sammas: õitsev majandus

Saudi Araabia valitsus plaanib vähendada majanduse sõltuvust nafta ekspordist (näiteks moodustas naftasektor 2017. aastal 26% SKPst, aastatel 2012-2015 oli osakaal veelgi suurem kõrgema naftahinna tõttu). Selle elluviimiseks jätkatakse riigifirmade erakätesse viimist (näiteks Saudi Aramco) ning saadud kapital investeeritakse omakorda riiklikesse projektidesse ja potentsiaalikatesse majandusharudesse.

Üheks oluliseks märksõnaks saavad naiste õigused ning nende kaasatus majanduselus. Äsja juhtimisõiguse saanud, on plaanis naiste osalust tööjõust tõsta järgneva aastakümnendi jooksul praeguselt 22 protsendilt 30% peale. Lisaks hakatakse pöörama tähelepanu tööliste oskuste uuendamisele, näiteks aastaks 2020 on vähemalt miljon saudiaraablast läbinud online või töökohal läbitud koolituse. Kõik eelpool mainitud meetmed peaks tõstma tööliste konkurentsivõimet ning langetama kohalike tööpuuduse praeguselt 12,7 protsendilt 9 protsendini.

Lisaks alustatakse mitmete majandussektorite, näiteks militaartööstuse, toomist kodumaale. Saudi Araabia kogukulutused sõjatehnikale on ühed maailma suurimad, aga ainult 2% sellest summast jääb koduriiki. Juba on alustatud lihtsama militaartehnika, näiteks lahingumoona ja soomussõidukite tootmisega ning tulevikus on plaanis toota riigisiseselt ka keerulisemat tehnikat, näiteks hävituslennukeid. Aastaks 2030 peaks jääma vähemalt pool militaartehnikale kulutatud investeeringutest kodumaale.

Pärsia Lahe äärne regioon on geograafiliselt soodne nii päikesest või tuulest taastuvenergia kui ka vajaliku tehnika tootmiseks, sest räni ja naftasaadused on kergesti kättesaadavad. King Salman Renewable Energy Initiative lubab liberaliseerida juriidilist ja regulatiivset keskkonda, et tõsta erasektori investeeringuid taastuvenergiasse ja toota vajaminev tehnika kodumaal. Juba 2020. aastaks plaanitakse paigaldada 3,5 GW taastuvenergia tootmisvõimsust, mis moodustaks 4% kogu Saudi Araabia energiatarbimisest.

Tähelepanu hakatakse pöörama kinnisvarasektorile, mis on seni näidanud keskmiselt 4-protsendilist kasvu aastas ning moodustanud 5% SKPst. Pärast riiklikke reforme ning kapitali kättesaadavuse paranemist, mis peaks muutma aina rohkematele peredele kodu soetamise võimalikuks, eeldatakse kinnisvarasektori aastase kasvu kerkimist kuni 7 protsendini aastas ning sektor hakkab moodustama kuni kümnendiku SKPst. Et kinnisvaraturule hoogu sisse puhuda, plaanitakse drastiliselt vähendada bürokraatiat: kui seni võttis ehitusloa saamine keskmiselt aega 730 päeva, siis 2020. aastaks on see periood vähenenud 60 päevani.

III sammas: efektiivselt juhitud ambitsioonikas rahvas

Riigijuhtimises saab märksõnaks efektiivsus: juhtimine muutub läbipaistvamaks, riiklike kulutuste üle hakkab olema suurem kontroll ning korruptsiooni suhtes kehtib nulltolerants. Sotsiaalelus tõusevad päevakorda mittetulundusühingud ja vabatahtlik tegevus.

Saudi Araabia kõrb

Kuna Saudi Araabias on eraisiku tulumaksumäär 0%, siis sõltub valitsuse eelarve suuresti muudest tuluallikatest, eriti fossiilsete kütuste müügist. Praegused pingutused peaks muutma kuningriigi majandust stabiilsemaks ja hajutama erinevaid tuluallikaid, lisaks hakkab tulevikus suur osa riigieelarvest tulema riiklikust investeerimisfondist Public Investment Fund. Et olemasolevat kapitali efektiivsemalt kasutada, rakendatakse riiklikele kulutustele karmimaid kontrolle ning auditeid, projektide sotsiaalset mõju ning mõttekust lubatakse sügavamalt analüüsida ja madala kasuteguriga projektid tühistatakse. Sellegipoolest, kuigi naftasõltuvus väheneb, lubatakse eraisiku tulumaksumäär jätta samaks ning samuti ei maksustata esmatarbekaupu.

Lisaks astub Saudi Araabia julgeid samme e-riigiks saamise suunas. Juba praegu on kuningriigil toimivad e-süsteemid, näiteks jagatakse internetis töökuulutusi ja liiklusinfot ning dokumentide taotlemine ja maksete edastamine toimub valdavalt elektrooniliselt. Tulevikus plaanitakse välja arendada geograafilisi infosüsteeme, talletada tervise- ja haridusandmeid e-kanalites ning jagada faile pilveteenustes.

Post Author: Eesti Lähis-Ida ja Islamiuuringute Keskus

Eesti Lähis-Ida ja Islamiuuringute Keskus on loodud täitmaks Eestis akadeemilist kohta oma kvalitatiivse, teadust arendava ja populariseeriva tegevusega islami uuringutes, mis on Eesti ülikoolides seni olnud esindatud väga tagasihoidlikul tasemel.